تماس با ما

با استفاده از روش های زیر امکان تماس و ارسال نظرات خود به سرویس نیمرو را خواهید داشت :
آدرس : بیرجند – ساختمان پارک علم و فناوری خراسان جنوبی - شرکت دانش بنیان ژوبین آراد رایانه پهنای کویر
کد پستی : 9718811556
تلفن پشتیبانی( از 8 الی 1 بامداد ) : 02174391040
تلفن پشتیبانی( از 11 الی 16 و از 19 الی 23 ) : 05632459323 - 05632459402
تلفن مدیریت : 09217689342 - 09356744213