تماس با ما

با استفاده از روش های زیر امکان تماس و ارسال نظرات خود به سرویس نیمرو را خواهید داشت :
آدرس : بیرجند – ساختمان پارک علم و فناوری خراسان جنوبی - شرکت دانش بنیان ژوبین آراد رایانه پهنای کویر
کد پستی : 9718811556
تلفن پشتیبانی : 05632465494 تلفن مدیریت : 09217689342 - 09356744213